accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

12 maart 2019

Drenthe investeert in recreatief fietspad Veenhuizen

Landinrichtingscommissie Veenhuizen en de gemeente Noordenveld gaan de komende tijd in de kolonie Veenhuizen aan de slag met de aanleg van een recreatief fietspad, het versterken van het landschap en het verbeteren van de landbouwkundige structuur. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor € 724.900,-- beschikbaar. De plannen komen voort uit het landinrichtingsplan voor Veenhuizen. 

Gedeputeerde Henk Brink: "De aanleg van dit fietspad zorgt voor een veilige fietsroute en vormt een belangrijke schakel in het provinciale fietsnetwerk. Het draagt bij aan de beleving van het landschap door fietsers. Op de fiets beleef je het landschap veel meer. Je ziet de reeën lopen en hoort de vogels fluiten."

UNESCO-werelderfgoed
Het Landinrichtingsplan Veenhuizen ligt binnen de begrenzing van de UNESCO-werelderfgoed nominatie. De versterking van het landschap draagt bij aan de kernwaarden die van belang zijn voor deze nominatie.Terug naar boven