accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

28 november 2018

Drenthe maakt zich sterk voor verkeersveiligheid en investeert in de fiets

De provincie Drenthe investeert op korte termijn in de Fietssnelweg Assen Groningen. Ook worden extra fietsstallingen gerealiseerd bij de stations in Coevorden, Emmen en Meppel. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 1,6 miljoen euro beschikbaar om de veiligheid op provinciale wegen te verbeteren, waarbij ook wordt gekeken naar knooppunt Gieten. Ook is besloten om een onderzoek te starten naar de benodigde maatregelen op de A28 tussen Assen en Hoogeveen.

Een van de eerste knelpunten die de provincie samen met Rijkswaterstaat oppakt is het knooppunt Gieten. Gedeputeerde Henk Brink: “Bijna dagelijks ondervindt het verkeer op de N34 en N33 hinder en zien we verkeersonveilige situaties ontstaan. Hierdoor wordt ook de het OV-knooppunt (Hub) Gieten minder goed bereikbaar. Ik ben zeer content met het toegezegde commitment van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om gezamenlijk te kijken naar toekomstige oplossingen.”

100 miljoen voor de fiets
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil samen met provincies en gemeenten nog deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra op de fiets krijgen. Vorige week werd bekend dat hiervoor 100 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Voor de Fietssnelweg Assen Groningen is in totaal 3,5 miljoen (1,8 miljoen voor Drenthe) beschikbaar. Daarnaast investeren de provincies Drenthe en Groningen de komende jaren samen met de gemeenten Assen en Tynaarlo ongeveer 9 miljoen in de Fietssnelweg. Henk Brink: “Drenthe is de fietsprovincie en dat willen we ook blijven. We maken bestaande fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen. Zo investeren we óók in verduurzaming van het woon-werk verkeer en in de bereikbaarheid in de toekomst.”Terug naar boven