accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

30 januari 2019

Eerste twee bijeenkomsten zonneroute A37 goed bezocht

Provincie Drenthe organiseerde op maandag 21 en maandag 28 januari bijeenkomsten in Hoogeveen en Nieuw Amsterdam over de zonneroute langs de A37. Tijdens de bijeenkomsten konden omwonenden meedenken over de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken langs de route. De opkomst was hoog en dus het aantal goede ideeën ook! Een van de veelgehoorde wensen: de zonnepanelen langs de route ook als geluidswerende schermen gebruiken.

Tijdens de bijeenkomsten gaven omwonenden aan dat ze het belangrijk vinden dat de zonneroute in het landschap past. Ook willen ze graag dat de directe omgeving mee kan profiteren van de zonne-energie die wordt opgewerkt. Zo zou er bijvoorbeeld stroom geleverd kunnen worden aan sportverenigingen. Inwoners kwamen tijdens de bijeenkomsten ook met het idee om op de parkeer- en carpoolplaatsen langs de route zonnepanelen te plaatsen. Daar zouden elektrische auto’s dan meteen de opgewekte stroom van kunnen gebruiken. Een aandachtspunt is volgens vele omwonenden de reflectie van de panelen; dit moet niet storend zijn voor de omwonenden en het verkeer.

Geplande bijeenkomsten in Dalen en Nieuwlande
Rijkswaterstaat wil de ruimte langs de 42 kilometer lange A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens benutten om zonne-energie op te wekken. Samen met de provincie Drenthe, de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen en de beheerders Enexis en Rendo onderzoeken ze de mogelijkheden hiervoor. Ze vinden het belangrijk om hier ook omwonenden bij te betrekken en organiseren daarom een aantal inwonersbijeenkomsten. Was u niet bij de bijeenkomsten in Hoogeveen en Nieuw Amsterdam maar wilt u wel graag meedenken? Dat kan. Op donderdag 31 januari is er een inwonersbijeenkomst gepland in Dalen en op maandag 4 februari in Nieuwlande.   
  • Donderdag 31 januari in restaurant Cornelis, Hoofdstraat 29 in Dalen
  • Maandag 4 februari in mfc de Opsteker, De Spil 1 in Nieuwlande
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Terug naar boven