accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

12 maart 2019

Gemeente en provincie verbinden zich aan aanpak N375

Provincie Drenthe en gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de provinciale weg N375 tussen Pesse en Meppel. In dat kader ondertekenden gedeputeerde Henk Brink en wethouder Gerrie Hempen-Prent samen een overeenkomst. In die overeenkomst staat hoe de N375 duurzaam en veilig ingericht kan worden. 

De provincie en gemeente hebben in de overeenkomst wensen van omwonenden en betrokkenen meegenomen. Zo komen er tunnels of landbouwsluizen waardoor het verkeer de N375 ondergronds passeert. De maatregelen betreffen de oversteken Slagenweg (landbouwsluis), Defensieweg (landbouwsluis), Gijsselterweg (tunnel) en Berghuizen (tunnel). Met de te treffen maatregelen zijn wethouder Mirjam Pauwels en gedeputeerde Henk Brink ervan overtuigd dat de N375 duurzaam veilig wordt gemaakt.
 

overzicht oplossingen N375Terug naar boven