accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

21 december 2016

Investeringen in een veilig en bereikbaar Drenthe

In 2017 stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor een veilig en bereikbaar Drenthe. Het geld is onder andere beschikbaar gesteld voor de inrichting van het openbaar bus- en treinvervoer, verschillende infrastructurele projecten en projecten in het kader van gedrag en educatie.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘We hebben samen met de Drentse gemeenten nieuwe plannen voor een veilig en bereikbaar Drenthe gemaakt. Naast de inrichting van het openbaar vervoer, met onder andere het busvervoer en de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle, gaat het over projecten waarmee we wegen, fietspaden en kruispunten herinrichten. Deze projecten, die we in 2017 tot uitvoering gaan brengen, zijn concrete maatregelen waar veel mensen baat bij hebben.’

Projecten
De provincie levert bijvoorbeeld een bijdrage aan gemeentelijke projecten, zoals een fietspad langs de Europaweg Zuid in Assen, de herinrichting van de Havenstraat in Erica, het verbeteren van de fietsenstalling bij de carpoolplaats in Peize en het realiseren van een veilige oversteek in de Legroweg in Eelde ter hoogte van het Terra College en de sportvelden.

Verder investeert de provincie in een rotonde in de N855 bij Dwingeloo en in het verkeersplein in Gieten met korte termijn maatregelen. Op deze laatst genoemde plek hebben verkeersgebruikers suggesties gedaan voor het verbeteren van de doorstroming. Binnenkort maakt de provincie bekend welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Ook zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de pilots met publiek vervoer in Assen, Hoogeveen en Meppel.

Verkeerseducatie
Naast de investering in de infrastructuur, stelt het college een miljoen euro beschikbaar voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe (het provinciaal overlegorgaan van gemeenten en provincie). Dit wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Het programma is er op gericht om met maatregelen die het gedrag beïnvloeden, de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren. Terug naar boven