accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

12 januari 2017

Ontwikkelingen rondom aanleg vrijliggend fietspad langs De Vennen en De Mussels 

De aanleg van een vrijliggend fietspad langs De Vennen en De Mussels, tussen Beilen en Lheebroek, is een flinke stap dichterbij. De gemeentes Westerveld en Midden-Drenthe en de provincie hebben hierover afspraken gemaakt. Wethouder Homme Geertsma van Westerveld: “Wij zijn blij dat dankzij de inspanningen van alle partijen dit resultaat behaald is. De gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen over de bijdrage van de gemeente Westerveld aan het fietspad, maar daarover ben ik hoopvol gestemd”.

Vooruitlopend op de realisatie van een fietspad heeft de gemeente Westerveld door middel van verkeersborden het wegvak De Vennen tussen 07.00 uur en 09.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het doel hiervan is het verminderen van gemotoriseerd verkeer op De Mussels, om zo de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Geertsma: “De huidige situatie op De Mussels vraagt vanwege de zorgen van ouders van scholieren, omwonenden en raadsleden over de verkeersveiligheid voor fietsers om maatregelen. Vandaar dat wij er nu voor hebben gekozen deze borden te plaatsen”.

Veiligheid
Gedeputeerde Henk Brink is blij dat de gemeentes elkaar gevonden hebben: “De provincie juicht het toe dat er een fietspad wordt aangelegd tussen Beilen en Lheebroek. Dat is goed voor de veiligheid. Zo'n mooi fietspad past ook goed bij Drenthe als mooie en veilige fietsprovincie”.Terug naar boven