accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

27 november 2018

Provincie investeert 33 miljoen in verkeer en vervoer

De Drentse gemeenten zorgen samen met de provincie voor het realiseren van een veilig en bereikbaar Drenthe. Hiervoor stelt Gedeputeerde Staten 33 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in de provincie, voorlichting over verkeersveiligheid (het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid) en de verbetering van wegen en fietspaden.

De provincie en de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk met de partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) plannen ingediend. Het gaat hierbij om de herinrichting van wegen, fietspaden en kruispunten. Gedeputeerde Henk Brink: "Een deel van dit bedrag is bedoeld voor de jaarlijkse bijdrage aan het openbaar vervoer. Daarnaast gaat een substantieel deel naar ongeveer 30 projecten die bijdragen aan het veiliger en beter bereikbaar maken van onze provincie."

Samen richting Nul verkeersslachtoffers
Voorbeelden van toegekende projecten zijn het verbeteren van de fietsverbinding Amen-Grolloo, een gedeelte van de Fietssnelweg Assen-Groningen, voor een zuidelijke ontsluitingsweg bij Coevorden, de realisatie van een rotonde bij ‘t Haagje in Hoogeveen en de realisatie van een fietspad bij Drijber. Daarnaast wordt verkeersveilig gedrag gestimuleerd door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers’.

Verdeling
Van de 33 miljoen gaat ruim 24 miljoen naar het OV (ontwikkeling van het openbaar busvervoer en de spoorlijn Zwolle – Emmen), 7,5 miljoen naar infrastructurele projecten en 1 miljoen naar het Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid. Terug naar boven