accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

1 maart 2019

Rechter stelt provincie in het gelijk: aan de slag met verdubbeling N34

De provincie Drenthe heeft de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Holsloot rechtmatig aanbesteed. Dat is de uitspraak die de rechter afgelopen dinsdag deed. De opdracht was verleend aan aannemer BAM Infra bv. Twee andere aannemers, KWS Infra bv en Van Hattum & Blankevoort bv, spanden een kort geding aan tegen dit besluit. De rechter heeft de provincie echter in het gelijk gesteld. Dat betekent dat BAM Infra bv vooralsnog de geselecteerde partij blijft die het werk uit mag voeren.

KWS Infra bv en Van Hattum & Blankevoort bv eisten dat de gunning van de opdracht aan BAM Infra bv werd teruggedraaid en wilden een herbeoordeling van de inschrijvingen door een nieuwe beoordelingscommissie. De rechter wees dit af en concludeerde dat de provincie de gunningsbeslissing voldoende heeft gemotiveerd. Gedeputeerde Henk Brink: “Ik ben blij dat we nu aan de slag kunnen met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Holsloot. Samen met de aannemer zetten we ons in voor een veilige en bereikbare N34.”

Informatiebijeenkomst
Voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-Noord en Holsloot van start gaat, wordt in het infocentrum een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden. U kunt daar meer informatie krijgen over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning en de mogelijke hinder die daarbij kan ontstaan. Meer informatie over het infocentrum vindt u hier.

Terug naar boven