accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

14 maart 2019

Verkeershinder N386 Tynaarlo

Vanaf maandag 18 maart ondervindt het verkeer enige hinder in Tynaarlo bij de kruising Dorpsstraat/Berkenlaan met de Zuidlaarderweg (N386). Dit in verband met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Doorgaand verkeer blijft wel mogelijk.

Eind april/begin mei start de daadwerkelijke aanleg van de rotonde. Het verkeer op de N386 kan dan gewoon doorrijden over de noodweg die op dit moment wordt aangelegd. Multi Functionele Accommodatie (MFA) De Spil, de sportvelden en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Dit wordt aangegeven met borden. Bij activiteiten in het MFA en op de sportvelden kunnen bezoekers parkeren aan de Lindenstraat, Dorpsstraat en Berkenlaan. De voetgangersoversteek in de N386 blijft de eerste weken bestaan. In een latere fase van de werkzaamheden wordt hier een verkeerslicht bij geplaatst.

Omleiding
Om verkeersdrukte op de wegen rondom de aanleg van de rotonde te beperken, geldt een adviesroute voor doorgaand verkeer via de N34 en A28. Bestemmingsverkeer voor Tynaarlo kan gebruikmaken van de Stationsstraat, de Dorpsstraat en Hageneind. De route staat op borden langs de weg aangegeven.


Terug naar boven